Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

Tarihçe 

  

         Balıkesir Mutasarrıf Ömer Ali Bey Kütüphanesi 1901 yılında Osmanlı Padişahı Sultan II.Abdülhamid Han’ın onayı ile ‘Hamidiye Kütüphanesi’ adıyla kurulmuştur. 1908 yılında ‘Maarif Kütüphanesi’, 1922 yılında ‘Vatan Kütüphanesi’ adını taşıyan kütüphane VII.Milli Eğitim Şurası Kararları uyarınca 1962 yılında ‘İl Halk Kütüphanesi’ adını almıştır. Türkiye genelinde bütün İl Halk Kütüphaneleri bünyesinde bulunan 1928 yılı Harf İnkılabı öncesi döneme ait  Arap Harfli  el yazması ve matbu eserlerin ayrılması gereği üzerine 30/12/2010 tarih ve  27801 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6093 sayılı 'TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN’la kurulan 15 Yazma Eser Kütüphanesine ek olarak 26.08.2011 tarih ve 28037 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan  2011/2132 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Balıkesir’de Mutasarrıf Ömer Ali Bey Yazma Eserler Kütüphanesi  Müdürlüğü kurulmuştur. Kendi  hizmet binası tespit edilip taşınıncaya kadar  geçici bir süre Balıkesir İl Halk Kütüphanesi  hizmet binasında hizmet vermiştir.


        Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ile Balıkesir Valiliği arasında gerçekleşen  görüşmeler neticesinde  16 Nisan 2013 tarihli Protokol ile Balıkesir Valiliğine  25 yıllığına tahsis edilen  binanın  Balıkesir Mutasarrıf Ömer  Ali  Bey  Yazma Eser Kütüphanesine  tahsis edilmesine  karar verilmiştir.  Mülkiyeti  Balıkesir  Ticaret Odası’na ait Ziraat Bankası eski hizmet binasıdır.
1911  yılında, Sultan  Mehmed  Reşad  döneminde  inşa  edilmiş  olan  bina,  bodrum   kat üzerine iki katlıdır. Duvarları  granit  taşla  örülmüş  olup  toplam   432,61 metrekarelik kapalı alana sahiptir.

 

      2015 yılı içinde Balıkesir Valiliği tarafından restorasyonu, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımız tarafından  tefrişatı tamamlanan ve  Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğüne bağlı olan Balıkesir Mutasarrıf Ömer Ali Bey Yazma Eser Kütüphanesi  01/01/2016 tarihinde fiilen hizmet vermeye başlamıştır.                                          MUTASARRIF ÖMER ALİ BEY 

       Ömer Ali Bey ( Rumi 1255 ) 1839 yılında Adana’da doğmuştur. Ramazanoğulları ailesinden  Osmanlı İmparatorluğu ordusunda yetişmiş Tümgenerallerden  1843 yılında Bahrisefit (Çanakkale Boğazı) komutanlığına kadar yükselmiş (Beylerbeyi)  Arif Paşabey’in torunudur. Babası Ahmet Paşadır.

Devlete Hizmetleri :
- Tarblusgarb-Bingazi Mektupçuluğu  : 1291 (1875)
- Dersim Vilayeti Mektupçuluğu : 1296-1299 (1880-1883)
- Diyarbakır Vilayeti Mektupçuluğu : ?
- Aydın Vilayeti Mektupçuluğu : ?
- Hicaz Vilayeti Mektupçuluğu : ?
- Cidde Vilayeti Kaymakamlığı ( Vali Vekilliği ) : 1311 (1895 )
- Hudavendigar (Bursa) Vilayetine BAĞLI Karesi (Balıkesir) Sancağı Mutasarrıflığı : 31 Teşrin-i-evvel 1312-1320 (1896-1904)
- Tekirdağ Sancağı Mutasarrıflığı : 1321-1324 (1905-1908)
- Kastamonu Vilayeti Valiliği : 1325-? (1909-?)


       1897 Balıkesir Depremi’nde tamamen yıkılan Balıkesir’in yeniden inşası ve tamiratı için yapılan çalışmalarda üstün başarılara imza atan Mutasarrıf  Ömer Ali Bey,  Kastamonu Valiliğinden emekli olduktan sonra 25 Şubat 1920 Çarşamba günü 81 yaşında İstanbul’da vefat etmiştir. Mezarı İstanbul Fatih Camii Haziresindedir. Vefatından önce 900 lira olan para mevcudunun tamamını  Hilal-i Ahmer  Cemiyeti (Kızılay Derneği)’ne bağışlamıştır.